Samenwerking Dementie op jonge leeftijd

Vilans

Vooraf

In Nederland hebben circa 24.000 mensen dementie terwijl ze jonger zijn dan 65 jaar. Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen en brengt specifieke problemen met zich mee. Voor degene die dementie krijgt, maar ook voor familie en directe omgeving. Passende zorg en ondersteuning zijn dan ook erg belangrijk. Deze kennisbundel biedt zorgprofessionals informatie, tips en materialen om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten in de regio te organiseren.

Hoe ziet het zorgaanbod voor mensen met dementie op jonge leeftijd er idealiter uit?

Dat staat beschreven in de Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd: een leidraad voor zorgorganisaties, regio’s en dementienetwerken om hun zorgaanbod vorm te geven. De Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd beschrijft het complete continuüm van de hulp en ondersteuning bij dementie op jonge leeftijd op basis van de nieuwste inzichten, richtlijnen en ontwikkelingen. Hoe deze hulp en ondersteuning er in een specifieke regio uitziet, aansluitend op regionale behoeften en het bestaande zorgaanbod, staat niet beschreven in de Zorgstandaard. Hiervoor is een vertaalslag nodig die regio’s zelf dienen te maken.

In dit project is gebruik gemaakt van de Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd (publicatiedatum 2015). Deze verbijzondering is gebaseerd op de Zorgstandaard Dementie uit 2013. Momenteel wordt de Zorgstandaard Dementie herzien. Verwachte publicatiedatum is voorjaar 2020.

Waarom deze kennisbundel?

In deze kennisbundel vindt u informatie, tips en materialen om de uitgangspunten uit de Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd regionaal te implementeren. De kennisbundel is bedoeld als hulpmiddel bij (regionale) initiatieven die zich richten op het verbeteren van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten. Het is een handreiking met vijf thema’s die gebaseerd zijn op geleerde lessen uit de praktijk. Alle vijf thema’s geven informatie hoe u te werk kunt gaan bij het (regionaal) ontwikkelen, organiseren en borgen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten.

Hoe de kennisbundel te gebruiken?

Ons advies is om de kennisbundel als inspiratiebron te gebruiken. Maak gebruik van onze geleerde lessen, tips en materialen uit de regio Drenthe, Eindhoven en Nijmegen. En werk zo aan het verbeteren van de onderdelen die in uw regio aandacht behoeven. Benieuwd hoe de kennisbundel tot stand is gekomen? Of vragen? Zie het onderdeel contact.

Referentie
1) van den Pol, H., Luijk, R., Leegwater, E. (2019). Rapport Vektis. Zorggebruik van mensen met dementie in beeld. Zorggebruik indicatoren dementienetwerken.

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail