Kennisbundel Verward in de wijk

Vilans

Vooraf

Sinds een aantal jaar is er veel aandacht voor mensen met verward gedrag. Naast initiatieven om de organisatie van zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag te verbeteren werkte een aantal partijen samen om deze zorg ook inhoudelijk te versterken in het project Verward in de Wijk. Een van de resultaten is deze kennisbundel Verward gedrag.

Schakelteam Personen met Verward Gedrag

Om de zorg voor verwarde mensen beter te organiseren is per 1 oktober 2016 het Schakelteam Personen met Verward Gedrag ingesteld (ministeries VWS, V&J en VNG). Maar behalve een goede organisatie van zorg ook de juiste dingen doen, dat vraagt van professionals in zorg en welzijn vaardigheden voor een doelgroep die steeds meer verandert. Veel van hen geven dan ook aan zich onvoldoende competent te voelen voor de zorg- of hulpverlening aan verwarde mensen.

Meer kennis en vaardigheden rondom verward gedrag

Uit gesprekken met casemanagers, thuisbegeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden (Laurens, 2017) blijkt dat er behoefte is aan extra kennis rondom verward gedrag. Het gaat dan om kennis van psychiatrische en psychogeriatrische ziektebeelden, omgaan met problematisch gedrag en de organisatie van de zorg voor mensen met verward gedrag.

Begin 2018 zijn de hbo-V van de Hogeschool Rotterdam samen met zorgaanbieder Laurens Thuiszorg en kennispartners Vilans, Movisie en SBW een samenwerking gestart. Doel was het verbeteren van kennis en vaardigheden van toekomstige en zittende zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag. Dit heeft geresulteerd in het project Verward in de Wijk, financieel ondersteund door ZonMw, waarbij de partijen deze kennisbundel ontwikkelden en een daarvan afgeleid lesprogramma.

Door gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van dit programma deelden de partijen belangrijke expertise uit praktijk en onderwijs. De opbrengsten van de samenwerking zijn gericht op een brede doelgroep: competenties van docenten, studenten, en professionals in zorg en welzijn versterken, zodat kwaliteitsverbetering in de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag een impuls krijgt.

Ketenzorg aan mensen met verward gedrag

Het project Verward in de Wijk heeft meerdere doelstellingen. Zo werd er een lerend netwerk gevormd van partijen die gezamenlijk ketenzorg leveren aan mensen met verward gedrag. Dit netwerk deelde kennis en ervaringen en er vond een oriƫntatie plaats op producten die er al waren rondom de zorg en hulpverlening aan mensen met verward gedrag. De opbrengsten uit dit netwerk zijn samengebracht en vertaald naar deze kennisbundel.

Gebruik kennisbundel

De kennisbundel bestaat uit meerdere hoofdstukken, waarin de elementen kennis, organisatie en gedrag terugkomen. Bij het onderdeel kennis gaat het om het herkennen en begrijpen van ziektebeelden die kwetsbaarheid en verward gedrag bij mensen veroorzaken. Vervolgens wordt ingegaan op de organisatie van zorg voor mensen die verward of onbegrepen gedrag vertonen. Het gaat om informatie over landelijke wet- en regelgeving, waarbinnen op regionaal niveau of per gemeente invulling wordt gegeven. Het ondersteunt professionals in hun zoektocht naar de organisatie van zorg in eigen wijk of buurt en biedt handvatten om samen te werken met zowel formele als informele zorgverleners. Tot slot komt gedrag aan de orde: het gedrag van verwarde mensen maar vooral ook het gedrag van de zorgprofessional zelf als reactie op dit verwarrende gedrag.

Elk hoofdstuk bevat leestekst, verwijzingen naar filmpjes, artikelen en boeken en opdrachten. Deze materialen zijn geschikt voor het onderwijs aan studenten en professionals die in het werk te maken krijgen met mensen met verward gedrag. De kennisbundel is natuurlijk ook goed te raadplegen door professionals zelf!

Samenwerking

Tot slot moet nog vermeld worden dat de projectgroep van Verward in de Wijk gedurende het project actief de samenwerking heeft gezocht met verschillende partijen. Een belangrijke samenwerking is ontstaan met het project CONNECT (onder andere Hogeschool Rotterdam Social Work opleidingen) waarbij (op een andere wijze) ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van onderwijsmateriaal voor professionals in zorg en dienstverlening.

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail