Kennisbundel Begeleidingsplannen in de langdurende zorg

Vilans

In kaart brengen van functioneren


 

Jongens aan het voetballen

Thijs (28), verpleegkundige binnen het wijkteam

'De patiënt met een ziekte is niet alleen maar een zieke die hulp vraagt. Hij is een mens die ziekte een plaats geeft in zijn leven naast andere dingen die hem bezighouden'

bijschrift ontbreekt

Annet (42)

'Ondanks mijn sombere stemming bleef ik naar de volleybaltraining gaan, dit gaf toch wat energie'

Karin staat model voor veel mensen waarmee professionals in een (buurt)zorg- of wijk team te maken krijgen. Vaak zijn er op basis van de aanwezigheid van een psychiatrische stoornis vooroordelen bij burgers in de wijk maar vaak ook bij zorgprofessionals. In dit hoofdstuk leer je stap voor stap Karin kennen en haar functioneren in kaart brengen.

Hand-out met het complete verhaal van Karin en de bijbehorende opdrachten (pdf)

Beeldvorming

Karin is een 27-jarige vrouw. Ze woont zelfstandig in een 2-kamer appartement in een nieuwbouwwijk. Karin heeft sinds haar 18e jaar de diagnose schizofrenie. In de periode dat ze voor de eerste keer psychotisch werd volgde ze een Hbo-opleiding Verpleegkunde. Deze opleiding heeft ze door haar problematiek moeten afbreken. Karin is voor haar psychische problemen viermaal opgenomen geweest in de GGz.

Na de laatste opname, waarbij ze zwanger raakte van een medepatiënt, heeft ze twee jaar in een beschermende woonvorm van de GGz gewoond voor jonge moeders met kinderen. Het laatste jaar had Karin echter steeds meer behoefte aan haar eigen plek, omdat ze haar dochtertje zelf wil opvoeden en niet meer geconfronteerd wil worden met de problemen van andere moeders. Ze is toe aan een volgende stap. Samen met haar begeleider van de GGz is ze op zoek gegaan naar een nieuwe woning en sinds een jaar, haar dochtertje is inmiddels drie, woont ze zelfstandig in haar huidige appartement.

Bron: GGZ Friesland

Ga naar opdracht 1

Het ICF model

Het ICF is een biopsychosociaal model. Het brengt de invloed in kaart van, tijdelijke of blijvende, gezondheidstoestanden en de externe en persoonlijke factoren die daarop van invloed zijn. op het functioneren van individuen. Met behulp van de ICF kan het functioneren van Karin worden beschreven vanuit drie verschillende perspectieven; namelijk het perspectief van het menselijk organisme (functies en anatomische eigenschappen), het perspectief van het menselijk handelen (activiteiten) en het perspectief van de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven (participatie).Het ICF Model

 

Activiteiten en participatie

De buurt kent Karin als een zonderlinge vrouw, die erg in zichzelf is gekeerd. De wijkagent is door buurtbewoners gebeld en bij Karin langsgegaan, omdat ze zich vreemd gedroeg op straat. De naaste buren hebben verder weinig contact met haar. Sinds Karin zelfstandig woont, doet ze administratief vrijwilligerswerk op het DAC (vier ochtenden per week, als haar dochtertje naar de kinderopvang is). Ze doet dit werk met succes, maar is niet tevreden over de vergoeding, het eentonige werk en de verantwoordelijkheid die ze mag dragen. Ze denkt dat ze met een afgeronde opleiding meer kans maakt op een betere baan, met afwisselender werk en een beter inkomen. Een broer, met wie ze nog contact heeft, staat achter haar beslissing om aan een opleiding te beginnen en moedigt haar aan. Haar psychiater heeft zijn twijfels, maar ontraadt het haar niet.

Karin doet administratief vrijwilligerswerk

Ga naar de opdracht 2

Externe factoren

Karin krijgt twee keer per maand bezoek van haar begeleider van de GGz. Het vertrouwde regelmatige contact geeft Karin een veilig gevoel. Haar begeleider maakt zich de laatste tijd meer zorgen over het functioneren van Karin en de gezondheid van haar dochtertje. In de mindere perioden, vaak het gevolg van verminderde medicatietrouw, wordt Karin achterdochtiger en angstig. Ze verzorgt zichzelf dan matig en ook haar appartement vervuilt. Ze houdt van haar dochtertje, maar vaak wordt de verzorging en opvoeding haar teveel. Op de kinderopvang maken ze zich toenemend zorgen over Karin’s dochter. Karin ziet er onverzorgd uit en is warrig. Eenmaal was ze te laat toen ze haar dochtertje moest ophalen en kon niet uitleggen waarom. Haar dochter is onverzorgd en op de opvang de laatste tijd vaak erg moe en huilerig. Haar begeleider wil, als Karin dat goed vindt, contact opnemen met haar psychiater. Daarnaast wil ze kijken hoe ze specifieke ondersteuning kan krijgen bij de opvoeding van haar dochtertje en het uitoefenen van haar moederrol.

Ga naar opdracht 3.

Karin’s dochtertje gaat naar de kinderopvang

 

Hieronder vind je de opdrachten bij dit onderwerp. We zijn benieuwd naar je ervaringen met de opdrachten. We horen graag wat je ermee gedaan hebt.

Je kunt foto's, verhalen en filmpjes naar ons opsturen. Op deze plek in de kennisbundel gaan we de mogelijkheid bieden om je ervaringen te delen met andere docenten.

Via onderstaande knop kun je contact met ons opnemen.

Stuur je eigen materiaal in >

Opdracht 1: Beeldvorming

https://www.youtube.com/watch?v=I-0_kVhQw2I

Bron: GGZ Friesland

Opdracht

  • Lees de casus door, bespreek in duo’s wat je opvalt in deze casus.
  • Bekijk het filmpje. Welke vooroordelen heb je over mensen zoals Karin?
  • Wat is je eerste indruk ten aanzien van de zorg en begeleiding die nodig is voor Karin?

Opdracht 2: Activiteiten en participatie

Aansluiten bij de cliënt met ICF (Bron: UMCG)

https://www.youtube.com/watch?v=x-FnDZdRM0s

Opdracht

  • Bekijk het bovenstaande filmpje.
  • Vul de Activiteiten en Participatie van het ICF gezondheidsmodel in op basis van wat je tot nu toe hebt gelezen over Karin. Wat valt je op?
  • Heb je naar aanleiding van het invullen van het schema een ander idee over Karin?

Opdracht 3: Externe factoren

Aansluiten bij de cliënt met ICF (Bron: UMCG)

https://www.youtube.com/watch?v=x-FnDZdRM0s

Opdracht

  • Bekijk het bovenstaande filmpje.
  • Vul de Externe Factoren van het ICF gezondheidsmodel in op basis van wat je tot nu toe gelezen hebt over Karin. Wat valt je op?

 

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail

Sluit pop-up

Thijs (28), verpleegkundige binnen het wijkteam

'De patiënt met een ziekte is niet alleen maar een zieke die hulp vraagt. Hij is een mens die ziekte een plaats geeft in zijn leven naast andere dingen die hem bezighouden'

Sluit pop-up

Annet (42)

'Ondanks mijn sombere stemming bleef ik naar de volleybaltraining gaan, dit gaf toch wat energie'