Kennisbundel Begeleidingsplannen in de langdurende zorg

Vilans

Vooraf

Het thema 'begeleidingsplannen' is voor alle zorg- en welzijnsprofessionals relevant. Dit geldt niet alleen voor de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg, maar ook is ook relevant voor andere domeinen. De kennisbundel kan zowel intramuraal (binnen instellingen) als extramuraal (ambulant) worden gebruikt. Het thema mag dan ook niet ontbreken in de hbo-opleidingen zorg en welzijn. Daarom maakte het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie in samenwerking met GGZ Friesland en het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool deze actuele, praktijkgerichte kennisbundel. Voordat je ermee aan de slag gaat, leggen we uit waarom dit thema belangrijk is en hoe je deze bundel gebruikt.

Waarom deze kennisbundel?

We leven in een tijd van grote veranderingen. De visie op gezondheid verandert. Het gaat nu steeds meer om het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Diagnostische labels worden minder belangrijk, er is meer behoefte aan personalisatie waarbij niet primair aandacht is voor klachten van mensen maar vooral wordt gekeken naar hun krachten waarbij zelfmanagement centraal staat. Hierin ligt een sterke verbinding met herstelondersteunende zorg. In de kennisbundel wordt aandacht besteed aan het belang van het bevorderen van zelfmanagement waarbij het functioneren in kaart wordt gebracht met behulp van de International Classification of Functioning.

Om tot integrale behandeling en begeleiding te kunnen komen gericht op zowel het verbeteren van symptomen als op maatschappelijk herstel en persoonlijk herstel, is het van belang met een integraal multidisciplinair begeleidingsplan te werken. In dit begeleidingsplan wordt in samenspraak met de patiënt beschreven aan welke doelen wordt gewerkt en welke interventies daarvoor worden ingezet en door wie en op welk moment deze op welke wijze worden geëvalueerd.

Hoe gebruik je deze kennisbundel?

We hebben vier verschillende thema's geselecteerd die je terug vindt in het menu:

  • Bevorderen van zelfmanagement 
  • In kaart brengen van functioneren 
  • Afstemmen Multidisciplinair begeleidingsplan 
  • Interdisciplinaire samenwerking

Per thema vind je:

  • Onderwerpen met daarin de meest actuele kennis en voorbeelden
  • Opdrachten met daarin gevarieerde werkvormen voor studenten
  • Tips, instrumenten en andere materialen voor de praktijk

Je hoeft niet alles uit deze kennisbundel te gebruiken. Je kunt de onderdelen kiezen waar jij aandacht aan wilt besteden en wat jij kunt gebruiken in je lessen. Het verdient de aanbeveling de uitwerking van de opdrachten plenair te bespreken.

Samenstelling

Deze kennisbundel is ontwikkeld door:

  • Nynke Boonstra, lector Zorg & Innovatie in de psychiatrie NHL Hogeschool Leeuwarden
  • Sita Roorda, Verpleegkundig Specialist GGZ en waarnemend opleider GGZ Friesland
  • Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen
Logo Vilans

     Logo van de Hanzehogeschool

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail