Kennisbundel Begeleidingsplannen in de langdurende zorg

Vilans

Interdisciplinaire samenwerking

Twee mannen op de bank in gesprek

'Integraal samenwerken vanuit een gezamenlijk uitgangspunt is van belang om mensen met een ernstig psychiatrische aandoening echt te kunnen ondersteunen bij het bevorderen van zelfmanagement en participatie in de eigen omgeving'.

Om adequaat en effectief te kunnen inspelen op de complexe problematiek van mensen zoals Karin volstaat één professional of één zorgaanbieder niet. Het is van belang dat er wordt samengewerkt is integrale en interdisciplinaire samenwerking van belang.

Karin

In hoofdstuk 2 heb je de casus van Karin gelezen. In deze casus is sprake van uiteenlopende problematiek waar door verschillende disciplines in nauwe samenwerking op gereageerd dient te worden.

Moeder met dochter zitten aan het water

Veel teams werken multidisciplinair samen vanuit verschillende disciplines. Ieder stelt vanuit zijn eigen vakgebied en deskundigheid een eigen diagnose wat als basis dient voor de behandeling, verpleging of begeleiding. Interdisciplinair werken betekent een samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn, burgers en hun sociale netwerk, en vrijwilligers. Dit gebeurt door een participatieve samenwerkende en gecoördineerde benadering, in het kader van shared decision making rondom maatschappelijke participatie en ondersteuning van burgers met langdurige en ernstige psychiatrische problematiek.

Tips voor interdisciplinaire samenwerking

Movisie beschrijft 8 tips voor interdisciplinaire samenwerking:

 1. Formuleer een gezamenlijk doel en visie.
 2. Creëer een gezamenlijke taal.
 3. Spreek belangen uit.
 4. Ga in gesprek over waarden.
 5. Durf de controle uit handen te geven.
 6. Maak gebruik van elkaars specialisme.
 7. Ben nieuwsgierig naar elkaars functie en visie.
 8. Wees kritisch

Bron: Movisie

Hieronder vind je de opdrachten bij dit onderwerp. We zijn benieuwd naar je ervaringen met de opdrachten. We horen graag wat je ermee gedaan hebt.

Je kunt foto's, verhalen en filmpjes naar ons opsturen. Op deze plek in de kennisbundel gaan we de mogelijkheid bieden om je ervaringen te delen met andere docenten.

Via onderstaande knop kun je contact met ons opnemen.

Stuur je eigen materiaal in >

Opdracht 1: Hoe kun je interdisciplinair samenwerken?

Bekijk het filmpje en lees de tekst van movisie over de 8 tips voor interdisciplinair samenwerken:

https://www.youtube.com/watch?v=gifGCFuP83E

Opdracht

 • Bespreek in groepjes van 3 studenten welke verschillen en overeenkomsten je ziet met het team waarin je stage liep, welke verbeterpunten zie je?
 • Formeer een groepje van 6 studenten van verschillende opleidingen welke samen een sociaal team vormen. 
  • Iedere student presenteert in 3 minuten zijn/ haar beroepsidentiteit.
  • Interview een collega over zijn/ haar beroepsidentiteit aan de hand van verdiepende en verduidelijkingsvragen. Draai na 5 minuten de rollen om.

Opdracht 2: Interdisciplinaire samenwerking in de begeleiding van Karin

Vorm een groepje van 6 studenten van verschillende opleidingen welke samen een sociaal team vormen.

Opdracht:

1. Iedere student presenteert in 3 minuten zijn/ haar beroepsidentiteit.
2. Bespreek volgens de principes van interdisciplinaire samenwerking wat er nodig is in de casus van Karin.
3. Beschrijf jullie bevindingen in een gezamenlijk herstelondersteunend begeleidingsplan en neem daarin op aan welke doelen gewerkt gaat worden en op welke wijze.
4. Beschrijf 3 verschillen tussen een multidisciplinaire samenwerking en een interdisciplinaire samenwerking
5. Beschrijf drie voor of nadelen van interdisciplinaire samenwerking in het sociale domein.

Opdracht 3: Interdisciplinair samenwerken met collega's en cliënten

Bekijk het filmpje op youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=7BRI3m-X2LE

Bron: door Julia Haast, Fenna Punt en Anke Sonnemans

Opdracht:

 • Wat zie je als het gaat om interdisciplinaire samenwerking?
 • Wat zie je als het gaat om zelfmanagement, eigen regie en shared decision making in dit filmpje? Wat vind je goed en wat kan beter. Bespreek dit met een medestudent.

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail

Sluit pop-up

'Integraal samenwerken vanuit een gezamenlijk uitgangspunt is van belang om mensen met een ernstig psychiatrische aandoening echt te kunnen ondersteunen bij het bevorderen van zelfmanagement en participatie in de eigen omgeving'.