Kennisbundel Dementie

Vilans

Actualiteit en context

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Nederland telt op dit moment 270.000 mensen met dementie.

Aantal mensen met dementie

Nederland telt op dit moment 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen. In 2055 zullen ruim 690.000 mensen lijden aan dementie. Ook op jongere leeftijd kunnen mensen dementie krijgen. Naar schatting zijn er in Nederland 12.000 mensen met dementie die niet ouder zijn dan 65 jaar. In Nederland woont op dit moment 70 procent van de mensen met dementie thuis. Dit percentage zal de komende jaren stijgen, omdat er meer mensen met dementie komen en deze langer thuis (moeten) wonen.

Levensverwachting van een persoon met dementie

Mensen met dementie overlijden vaak eerder dan leeftijdsgenoten. De levensverwachting is gemiddeld acht jaar vanaf het moment dat de diagnose is gesteld. Veel mensen overlijden voordat de dementie het eindstadium heeft bereikt. De uiteindelijke directe doodsoorzaak is vaak niet de ziekte zelf, maar bijvoorbeeld een aandoening aan het hart en de vaten of een longontsteking.

Risicofactoren

Over de risicofactoren voor het ontstaan van dementie weten we nog weinig. Er is wel een aantal mensen dat een verhoogde kans heeft:

  • Mensen met hart en vaatziekten.
  • Oudere mensen. Met de leeftijd neemt de kans op dementie toe.
  • Mensen met het syndroom van Down.
  • Mensen met Parkinson.

Bronnen

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail