Kennisbundel Dementie

Vilans

Vooraf

Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meestvoorkomende is. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in de toekomst toenemen. De belasting voor de omgeving en mantelzorger is groot.

 

Het is van groot belang dat zorgmedewerkers kennis ontwikkelen over verschillende vormen van dementie en op basis van die kennis - en de actuele richtlijnen voor dementiezorg - leren omgaan met cliënten met dementie, zowel thuis als in een instelling. Dit vergroot de kwaliteit van leven. Ook moet er aandacht zijn voor de emoties en de positie van de mantelzorger en voor de vraag hoe deze kan worden ondersteund. In deze kennisbundel vind je actuele informatie over dementie en zorg voor mensen met dementie. Daarmee kun je studenten helpen een goede start te maken. Deze bundel is ook geschikt voor gebruik in bijscholing.

Voor wie?

Deze kennisbundel is onder meer bestemd voor de opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende IG, Mbo-Verpleegkundige, Maatschappelijke zorg ‘Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg’ en de Maatschappelijke zorg ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’.

Wat vind je in deze kennisbundel?

In deze kennisbundel vind je actuele en betrouwbare informatie over dementie. We besteden aandacht aan achtergrond en context, aan wat dementie is en aan wat goede zorg en ondersteuning is.

Koppeling met de kwalificatiedossiers

In dit document vind je de koppeling tussen kennisbundels en kwalificatiedossiers.

Kwaliteit in de langdurende zorg

Hoe de kwaliteit van zorg eruit moet zien in de langdurende zorg is beschreven in verschillende kwaliteitsdocumenten:

Ook de zorg voor mensen met dementie komt in deze kwaliteitskaders aan de orde. Bijvoorbeeld als het gaat om het effect van de zorg op het voorkomen van depressieve symptomen, de ervaren bejegening, het gebruik van vrijheidsbeperkende interventies en antipsychotica, et cetera.

Daarnaast is in juli 2013 de zorgstandaard Dementie verschenen.

De standaard is ontwikkeld door Alzheimer Nederland en Vilans samen met 29 organisaties en beschrijft waaraan optimale zorg voor mensen met dementie moet voldoen, zowel thuis als intramuraal. Er is ook een publieksversie.

In samenwerking met

V&VN en SBB hebben de eerdere versie van de Kennisbundel Dementie (2014) getoetst op respectievelijk herkenbaarheid voor het vak en de kwalificatiedossiers. Bij de actualisatie van de bundel in 2016 is rekening gehouden met aanvullende eisen op het gebied van zorg en technologie zoals de inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen en het kunnen bieden van passende zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking.

Deze kennisbundel is ontwikkeld in samenwerking met:

  • Vilans
  • Trimbos-instituut
  • V&VN
  • SBB (voorheen Calibris)

Met dank aan: Alzheimer Nederland.

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail