Kennisbundel eHealth in de langdurende zorg

Vilans

Vooraf

Wat is het belang van eHealth, voor wie is de kennisbundel bedoeld, wat komt er aan bod en hoe verhoudt de kennisbundel zich tot de kwalificatiedossiers.

Technische en elektronische hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven én uit de langdurige zorg. De mogelijkheden zijn talloos en vaak ingrijpend voor de manier waarop we zorg organiseren. Nu en in de toekomst. eHealth - of zorgtechnologie - kan de veiligheid en zelfredzaamheid van cliënten vergroten, de doelgerichtheid van professionals versterken en het contact tussen cliënten, mantelzorgers en professionals verbeteren.

Wat is eHealth?

eHealth is meer dan een iPad introduceren of een nieuwe app ontwikkelen. Het is een verzamelnaam voor alle digitale en elektronische middelen die ons helpen de gezondheidszorg te verbeteren. In Nederland gebruiken we voor eHealth vaak de volgende definitie:

Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. (Eng 2001)

Deze definitie is het meest gebruikt en dateert uit 2001. Dat is overigens niet bij gebrek aan alternatieven. In de loop van de jaren zijn verschillende nieuwe definities voorgesteld en diverse vergelijkingsstudies gedaan. Toch houden een aantal toonaangevende instituten, zoals het Nivel en Nictiz, vast aan deze definitie.
Lees ook: Ordening in de wereld van eHealth, Nictiz, 2012.

Waarom deze kennisbundel?

Uit onderzoek blijkt dat zorgmedewerkers veel verwachten van technologie maar dat het vaak nog niet duidelijk is wat het kan bijdragen aan  hun dagelijkse werk. De vanzelfsprekendheid waarmee ze technologie gebruiken in hun privéleven vertaalt zich nog niet altijd automatisch naar de werkvloer. Beroepsmatig met technologie werken vraagt andere, nieuwe vaardigheden.

Meer daarover leest je in de white paper Vernieuwend zorgen, Vilans, 2014.

Wat vind je in deze kennisbundel

In deze kennisbundel vind je actuele informatie over eHealth. De kennisbundel is ontstaan in samenwerking met docenten, experts en cliënten. We besteden aandacht aan zorgtechnologie en het nut ervan voor de zorgvrager en de zorgverlener. De nadruk ligt op de technologie die nu beschikbaar is voor zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan toezichthoudende domotica, leefstijlmonitoring, GPS-systemen, communicatieplatformen of een elektronisch cliëntendossier (ECD). Meer informatie hierover vindt u onder Voorbeelden van toepassingen in de praktijk. We gaan in op de betekenis voor de rollen, taken en vaardigheden van de toekomstige zorgverlener.

Voor wie?

Deze kennisbundel is bedoeld voor docenten van opleidingen in de zorg, zoals:

  • verzorgende IG
  • mbo-verpleegkundige
  • medewerker maatschappelijke zorg
  • persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Deze kennisbundel kan gebruikt worden als lesstof maar is ook geschikt voor het keuzedeel of bijscholing.

Opdrachten en praktijkvoorbeelden

In deze kennisbundel staan opdrachten die je kunt gebruiken in de les. Veel van deze opdrachten zijn gemaakt door mbo-docenten of geïnspireerd door hun ideeën. Daarnaast vind je voorbeelden van wat docenten en studenten in de praktijk met de opdrachten en informatie hebben gedaan. Natuurlijk zijn we ook benieuwd wat jullie hebben gedaan met de opdrachten.

Laat het ons weten via ons contactformulier.

In samenwerking met:

De kennisbundel eHealth is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderwijs. Opdrachten en tekst zijn gebruikt in een pilot met MBO Utrecht en Summa college. Fontys Hogescholen heeft een inhoudelijke bijdrage gedaan in de vorm van tekst en opdrachten ten aanzien van technologie acceptatie door ouderen. V&VN en SBB hebben de bundel getoetst op respectievelijk herkenbaarheid voor het vak en kwalificatiedossiers.

Logo MBO Utrecht     Logo Summa     Logo Fontys

 

Koppeling met kwalificatiedossiers

In de kwalificatiedossiers voor zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-niveau is het thema zorg en technologie opgenomen. Dat betekent dat ROC’s in hun curriculum aandacht besteden aan dit onderwerp. Ook zijn er 'Keuzedelen Zorg en Technologie' ontwikkeld voor de niveaus 3 en 4 die scholen als uitgangsdocument kunnen nemen in hun opleidingstraject.

Deze kennisbundel heeft op een aantal onderdelen een relatie met de kwalificatiedossiers. Op die onderdelen kun je de informatie koppelen aan de kerntaken en werkprocessen. Het gaat om:

Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige geldig vanaf 1 augustus 2015

B1-K1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces
B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid
P4-K1-W1 Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden

Kwalificatiedossier Verzorgende-IG geldig vanaf 1 augustus 2015

B1-K1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid
P2-K1-W1 Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden

Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg geldig vanaf 1 augustus 2015

B1-K1: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid
P1-K1-W2 Ondersteunt, informeert en adviseert de cliënt en naastbetrokkenen bij het behouden en stimuleren van de ontwikkeling
P3-K1-W1 Stelt het ondersteuningsplan op
P3-K1-W2 Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail