Kennisbundel Ernstig meervoudige beperking

Vilans

Vooraf

Als professional in de gehandicaptenzorg is kennis van mensen met een ernstig meervoudige beperking zeer belangrijk. Daarom heeft Vilans in nauwe samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en BDM Advies deze kennisbundel opgesteld.

Wat is EMB

De afkorting EMB staat voor ernstige meervoudige beperking. Mensen met EMB hebben door de ernstige beperkingen complexe ondersteuningsvragen. Het zoeken naar en vasthouden van contact en het opbouwen van een wederkerige relatie vragen daarom extra aandacht bij deze doelgroep. 

Met het gebruik van de term EMB sluit de kennisbundel aan bij het competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met EMB: Competentieprofiel EMB.

Voor wie is de kennisbundel?

Deze kennisbundel is bedoeld voor docenten van opleidingen in de zorg (mbo en hbo). De kennisbundel kan gebruikt worden als lesstof en is geschikt voor het keuzedeel EMB. Daarnaast kan het materiaal gebruikt worden voor de bij- en nascholing van professionals.

Wat vind je in deze kennisbundel?

We besteden aandacht aan de doelgroep EMB. Onderwerpen die aan bod komen zijn: veelvoorkomende gezondheidsproblemen, de gevolgen van EMB op verschillende leefgebieden, ondersteunings- en communicatiemethodieken en moeilijk verstaanbaar gedrag. In de kennisbundel zijn uiteenlopende bronnen gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld van mensen met EMB te schetsen en aan te sluiten bij de praktijk.

Naast kennisbronnen bevat deze kennisbundel opdrachten die tijdens het onderwijs ingezet kunnen worden. De opdrachten richten zich voornamelijk op het begrijpen van mensen met EMB, het toepassen van ondersteuningsmethodieken en het gebruiken van de opgedane kennis met behulp van casussen (Taxonomie van Bloom; niveau 2 en 3). De opdrachten die gericht zijn op analyseren en/of evalueren (Taxonomie van Bloom; niveau 4 en 5) worden aangeduid als verdiepende opdracht.

Hoe gebruik je de kennisbundel?

De kennisbundel EMB bestaat uit 8 hoofdstukken met bijbehorende opdrachten. Deze hoofdstukken volgen de onderwerpen uit het competentieprofiel. Je hoeft niet alles uit deze kennisbundel te gebruiken. Pik eruit waar jij aandacht aan wilt besteden en wat jij kunt gebruiken in je lessen. De kennisbundel is zo geschreven dat de hoofdstukken zowel opeenvolgend als apart van elkaar te gebruiken zijn.

Enkele tips voor gebruik zijn:

  • Docenten, trainers, studenten en professionals kunnen bronnen uit kennisbundel gebruiken om zich verder te verdiepen in een specifiek onderwerp/vraagstuk.
  • Gebruik bij de ontwikkeling van leermiddelen theorie en opdrachten uit kennisbundel. Voeg door middel van knippen en plakken de gekozen onderdelen toe aan je eigen leermiddelen.
  • Verwijs in leermiddelen naar de kennisbundels, zo stimuleer je professionals en studenten om zelf doelgericht informatie op te zoeken in de kennisbundels.
  • Onderwijs en werkveld kunnen met behulp van de kennisbundels samen bepalen wat ze willen opnemen in een leertraject. Verder kunnen ze aan de hand van de kennisbundel afstemmen welke opdrachten de studenten tijdens de stage maken.

Betrek bij onderwijs en training indien mogelijk ook ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen op het thema EMB zijn te vinden via BOSK en via platform EMG.  BOSK is een platform van en voor ouders van kinderen met beperking. Er is een speciale afdeling die zich bezigheid met kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Er zijn meerdere ervaringsdeskundigen verbonden aan dit platform.
Platform EMG is een kennisplatform over kinderen en mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ook via hen zijn ervaringsdeskundigen te raadplegen.

Aansluiting competentieprofiel en keuzedeel EMB

In het competentieprofiel EMB en in het keuzedeel EMB wordt beschreven welke specifieke competenties nodig zijn voor het ondersteunen van mensen met EMB. Het competentieprofiel is een aanvulling op het Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg (BCP niveau ABC) en het Beroepscompetentieprofiel voor professionals met een hogere functie (niveau D) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg (BCP niveau D).

De kennis en leermiddelen die opgenomen zijn in de kennisbundel sluiten aan bij het competentieprofiel EMB en keuzedeel EMB. In het document Koppeling EMB  staat een tabel met daarin de koppeling tussen de onderwerpen van de kennisbundel en de onderdelen van het keuzedeel en het competentieprofiel.

In samenwerking met

Deze kennisbundel is ontwikkeld in opdracht van de VGN, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’, een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ i.o. en het Ministerie van VWS.

Vilans logo BD advies logo VGN logo Ik doe mee logo

Devie Rusch – VGN
Inge Redeker – Vilans
Lian Stouthard - Vilans
Atie Beverdam – BDM Advies
Lianne Beverdam – BDM Advies

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail