Kennisbundel Licht verstandelijke beperking

Vilans

Vooraf

Als professional in de gehandicaptenzorg is kennis van de licht verstandelijke beperking zeer belangrijk. Daarom heeft Vilans in nauwe samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en BDM Advies deze kennisbundel opgesteld.

Wat is (SG) LVB

In deze kennisbundel gaan we in op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), al dan niet met (ernstige) gedragsproblemen, die worden behandeld of begeleid vanuit de gehandicaptenzorg. De groep mensen met LVB en (ernstige) gedragsproblemen wordt in de praktijk ook wel aangeduid met de afkorting (SG) LVB, LVG+ of LVB+.

De kennisbundel is gebaseerd op het competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg: Competentieprofiel (SG) LVB.

Voor wie is de kennisbundel

Deze kennisbundel is bedoeld voor docenten van opleidingen in de zorg (mbo en hbo). De kennisbundel kan gebruikt worden als lesstof en is geschikt voor het keuzedeel (SG) LVB. Daarnaast kan het materiaal gebruikt worden voor de bij- en nascholing van professionals.

Wat vind je in deze kennisbundel

We besteden aandacht aan de gevolgen van een LVB, al dan niet met (ernstige) gedragsproblemen, voor de cliënt (alle leeftijden) en de naasten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere diagnostiek en problematieken die bij deze doelgroep veel voorkomen, leefgebieden als school en werk en ondersteuningsmethodieken. In de kennisbundel zijn uiteenlopende bronnen gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van mensen met (SG) LVB en aan te sluiten bij de praktijk.

Naast kennisbronnen bevat deze kennisbundel opdrachten die tijdens het onderwijs ingezet kunnen worden. De opdrachten richten zich voornamelijk op het begrijpen van de doelgroep, het toepassen van ondersteuningsmethodieken en het gebruiken van de opgedane kennis met behulp van casussen (Taxonomie van Bloom; niveau 2 en 3). De opdrachten die gericht zijn op analyseren en/of evalueren (Taxonomie van Bloom; niveau 4 en 5) worden aangeduid als verdiepende opdracht.

Hoe gebruik je de kennisbundel?

De kennisbundel (SG) LVB bestaat uit 5 hoofdstukken met bijbehorende opdrachten. De onderwerpen sluiten aan bij de inhoud van het competentieprofiel en de kennisbundel. Je hoeft niet alles uit deze kennisbundel te gebruiken. Gebruik eruit waar jij aandacht aan wilt besteden en wat jij kunt gebruiken in je lessen. De kennisbundel is zo geschreven dat de hoofdstukken zowel opeenvolgend als apart van elkaar te gebruiken zijn.

Enkele tips voor gebruik zijn:

  • Docenten, trainers, studenten en professionals kunnen bronnen uit kennisbundel gebruiken om zich verder te verdiepen in een specifiek onderwerp/vraagstuk.
  • Gebruik bij de ontwikkeling van leermiddelen theorie en opdrachten uit kennisbundel. Voeg door middel van knippen en plakken de gekozen onderdelen toe aan je eigen leermiddelen.
  • Verwijs in leermiddelen naar de kennisbundels, zo stimuleer je professionals en studenten om zelf doelgericht informatie op te zoeken in de kennisbundels.
  • Onderwijs en werkveld kunnen met behulp van de kennisbundels samen bepalen wat ze willen opnemen in een leertraject. Verder kunnen ze aan de hand van de kennisbundel afstemmen welke opdrachten de studenten tijdens de stage maken.

Betrek bij onderwijs en training indien mogelijk ook ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen op het thema lichte verstandelijke beperking zijn beschikbaar via de LFB. De LFB is een landelijke belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

Aansluiting competentieprofiel en keuzedeel (SG) LVB

In het competentieprofiel (SG) LVB en in het keuzedeel (SG) LVB wordt beschreven welke specifieke competenties nodig zijn voor het ondersteunen van mensen met (SG) LVB. Het competentieprofiel is een aanvulling op het Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg (BCP niveau ABC) en het Beroepscompetentieprofiel voor professionals met een hogere functie (niveau D) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg (BCP niveau D).

De kennis en leermiddelen die opgenomen zijn in de kennisbundel sluiten aan bij het competentieprofiel (SG) LVB en keuzedeel (SG) LVB. In het document Koppeling (SG) LVB staat een tabel met daarin de koppeling tussen de onderwerpen van de kennisbundel en de onderdelen van het keuzedeel en het competentieprofiel.

In samenwerking met

Deze kennisbundel is ontwikkeld in opdracht van de VGN, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’, een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ i.o. en het Ministerie van VWS.

Vilans logo BD advies logo VGN logo Ik doe mee logo

 

Devie Rusch – VGN
Inge Redeker – Vilans
Lian Stouthard - Vilans
Atie Beverdam – BDM Advies
Lianne Beverdam – BDM Advies

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail