Kennisbundel Medicatieveiligheid

Vilans

Vooraf

In de langdurende zorg gebruiken veel cliënten gedurende langere tijd verschillende medicijnen. Daarbij kan veel misgaan. Fouten kunnen voorkomen worden als zorgverleners deskundig zijn én als er een veilig medicatieproces is waarin ieders verantwoordelijkheden en taken duidelijk zijn.

Waarom deze kennisbundel?

Te vaak maken zorgmedewerkers onnodige fouten met medicatie. Daarom is het belangrijk dat zij alles weten over medicijnen en toedieningswijzen. Maar daarnaast moeten ze ook leren uit welke stappen een goed medicatieproces bestaat en wie voor welke stap verantwoordelijk is. Deze kennis vergroot veilige omgang met medicatie.

Wat vind je in deze kennisbundel?

In deze kennisbundel vind je actuele en betrouwbare informatie over medicatieveiligheid. We besteden aandacht aan achtergrond en context, aan veiligheid en risico’s en aan de tien stappen in het medicatieproces.

Voor wie?

Toedienen en aanreiken van medicatie zijn risicovolle handelingen die alleen bekwame medewerkers mogen uitvoeren. Deze kennisbundel is bestemd voor opleidingen die toekomstige professionals opleiden: Verzorgende IG, Mbo-Verpleegkundige, Medewerker Maatschappelijke zorg en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.
Voor de leesbaarheid spreken we over zorgmedewerkers.
De bundel is ook geschikt voor gebruik in bijscholingsactiviteiten.

Koppeling met de kwalificatiedossiers

In het document 'Vergelijking kennisbundels kwalificatiedossiers' (pdf) vind je de koppeling tussen kennisbundels en kwalificatiedossiers.

In samenwerking met

De kennisbundel is ontstaan in samenwerking met

  • Vilans
  • V&VN
  • Trimbos Instituut
  • SBB (voorheen Calibris)
  • Docenten (Maja van Trigt van ’s Heeren Loo Zorggroep; Judith Veltman, Pauline Amsing, Olaf Prins en Theo Verkleij van ROC Midden Nederland)
  • Studenten van de Hogeschool Utrecht (Nanda Boonman, Geert Demage, Lisette van der Kerk, Amanda van Welij, onder begeleiding van Jacqueline van der Kolk)
  • Experts en cliënten

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail