Kennisbundel Niet Aangeboren Hersenletsel

Vilans

Vooraf

Als professional in de gehandicaptenzorg is kennis van de gevolgen van en ondersteuning bij Niet Aangeboren Hersenletsel zeer belangrijk. Daarom heeft Vilans in nauwe samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en BDM Advies deze kennisbundel opgesteld.

Wat is NAH

De definitie van niet aangeboren hersenletsel die in deze kennisbundel gehanteerd wordt is: een beschadiging van het hersenweefsel door een hersenaandoening die op enig moment vanaf de geboorte is ontstaan. Kenmerkend voor niet aangeboren hersenletsel is de breuk in de levenslijn: het leven voor en na het letsel verschilt essentieel. NAH kan verschillende oorzaken hebben. Er wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch en niet-traumatisch letsel.

Met het gebruik van deze definitie sluit de kennisbundel aan bij het competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met niet aangeboren hersenletsel: Competentieprofiel NAH.

Voor wie is de kennisbundel?

Deze kennisbundel is bedoeld voor docenten van opleidingen in de zorg (mbo en hbo). De kennisbundel kan gebruikt worden als lesstof en is geschikt voor het keuzedeel NAH. Daarnaast kan het materiaal gebruikt worden voor de bij- en nascholing van professionals.

Wat vind je in deze kennisbundel?

We besteden aandacht aan de oorzaken en gevolgen van NAH voor cliënten en naasten. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de breuk in de levenslijn, oorzaken van NAH, verlies en rouwverwerking, de effecten van NAH op verschillende leefgebieden, ondersteuningsmethodieken en moeilijk verstaanbaar gedrag. In de kennisbundel zijn uiteenlopende bronnen gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld van NAH te schetsen en aan te sluiten bij de praktijk.

Naast kennisbronnen bevat deze kennisbundel opdrachten die tijdens het onderwijs ingezet kunnen worden. De opdrachten richten zich voornamelijk op het begrijpen van de doelgroep, het toepassen van ondersteuningsmethodieken en het gebruiken van de opgedane kennis met behulp van casussen (Taxonomie van Bloom; niveau 2 en 3). De opdrachten die gericht zijn op analyseren en/of evalueren (Taxonomie van Bloom; niveau 4 en 5) worden aangeduid als verdiepende opdracht.

Hoe gebruik je de kennisbundel?

De kennisbundel NAH bestaat uit 6 hoofdstukken met bijbehorende opdrachten. Deze hoofdstukken volgen de onderwerpen uit het competentieprofiel. Je hoeft niet alles uit deze kennisbundel te gebruiken. Pik eruit waar jij aandacht aan wilt besteden en wat jij kunt gebruiken in je lessen. De kennisbundel is zo geschreven dat de hoofdstukken zowel opeenvolgend als apart van elkaar te gebruiken zijn.

Enkele tips voor gebruik zijn:

  • Docenten, trainers, studenten en professionals kunnen bronnen uit kennisbundel gebruiken om zich verder te verdiepen in een specifiek onderwerp/vraagstuk.
  • Gebruik bij de ontwikkeling van leermiddelen theorie en opdrachten uit kennisbundel. Voeg door middel van knippen en plakken de gekozen onderdelen toe aan je eigen leermiddelen.
  • Verwijs in leermiddelen naar de kennisbundels, zo stimuleer je professionals en studenten om zelf doelgericht informatie op te zoeken in de kennisbundels.
  • Onderwijs en werkveld kunnen met behulp van de kennisbundels samen bepalen wat ze willen opnemen in een leertraject. Verder kunnen ze aan de hand van de kennisbundel afstemmen welke opdrachten de studenten tijdens de stage maken.

Betrek bij onderwijs en training indien mogelijk ook ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundigen op het terrein van oudere wordende personen met een verstandelijke beperking zijn beschikbaar via de LFB. De LFB is een landelijke belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

Aansluiting competentieprofiel en keuzedeel NAH

In het competentieprofiel NAH en in het keuzedeel NAH wordt beschreven welke specifieke competenties nodig zijn voor het ondersteunen van mensen met NAH. Het competentieprofiel is een aanvulling op het Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg (BCP niveau ABC) en het Beroepscompetentieprofiel voor professionals met een hogere functie (niveau D) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg (BCP niveau D).

De kennis en leermiddelen die opgenomen zijn in de kennisbundel sluiten aan bij het competentieprofiel NAH en keuzedeel NAH. In het document Koppeling NAH staat een tabel met daarin de koppeling tussen de onderwerpen van de kennisbundel en de onderdelen van het keuzedeel en het competentieprofiel.

In samenwerking met

Deze kennisbundel is ontwikkeld in opdracht van de VGN, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’, een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ i.o. en het Ministerie van VWS.

Vilans logo BDM advies logo VGN Logo Ik doe mee Logo

Devie Rusch – VGN
Inge Redeker – Vilans
Lian Stouthard - Vilans
Atie Beverdam – BDM Advies
Lianne Beverdam – BDM Advies

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail