Kennisbundel Risicosignalering

Vilans

Hulpmiddelen en instrumenten

Inzicht in een aantal handige hulpmiddelen die kunnen helpen bij het signaleren van risico’s.

Er zijn allerlei instrumenten beschikbaar die je helpen bij het signaleren, afwegen en opvolgen van risico’s. Een aantal instrumenten zijn specifiek gemaakt met dit doel. Daarnaast besteden we ook aandacht aan risicosignalering en het zorgleefplan. Dit is een belangrijk instrument voor het monitoren van risico’s en bij het maken en opvolgen van afspraken.

Checklist gezondheidsrisico V&VN en Poster gezondheidsrisico’s V&VN

Per thema zie je welke signalen je serieus moet nemen, welke vervolgacties verstandig zijn en hoe je het beste kunt handelen bij depressie, medicatie, incontinentie, vallen, voeding en decubitus.

Bekijk ook de website van V&VN.

Risicosignaleringslijst

Veel zorgorganisaties gebruiken risicosignaleringsinstrumenten, zoals de Anamneselijst incontinentie of de SNAQrc. Voor zorgmedewerkers geldt: gebruik de instrumenten, maar kijk breder en zorg dat risicosignalering onderdeel wordt van je dagelijks werk.

Bekijk ook de actuele voorbeelden van signaleringsinstrumenten op de website van zorg voor beter.

Verkorte checklist Veilige zorg

In deze checklist komen alle verplichte thema’s en een aantal facultatieve thema’s (mondproblemen, delier, oog- en oorproblemen, pijn, eenzaamheid) aan bod. Aan de hand van een paar vragen kun je een eerste risicosignalering doen.

Bekijk de Verkorte checklist Veilige zorg op de website van zorg voor beter.

Zorgleefplan

Risicosignalering maakt deel uit van het zorgproces en daarmee van het zorgleefplan. Het vraagt om een methodische aanpak. De 4 domeinen van het zorgleefplan kunnen je helpen bij zo’n aanpak. 

https://vimeo.com/124030587

Bekijk een aantal voorbeelden van risico’s bij de vier domeinen:

Lichamelijk welbevinden

 • Medicijngebruik: verkeerd gebruik, therapie-ontrouw, bijwerkingen, polyfarmacie.
 • Slechthorendheid en slechtziendheid: isolement, verkeerde medicijnen, gevaarlijke situaties in en buitenshuis.
 • Immobiliteit: huidletsel, lichamelijke achteruitgang, overgewicht.
 • Slecht eten en drinken: verminderde weerstand, ondervoeding, overgewicht.

Mentaal welbevinden

 • Rouw en eenzaamheid: somberheid, depressie.
 • Vergeetachtigheid: dementie.
 • Verwardheid: delier.

Woon- en leefomstandigheden

 • Huis niet aangepast of geen hulpmiddelen beschikbaar: verminderde zelfredzaamheid, kans op vallen. 
 • Onveilige buurt: weinig sociale contacten.

Participatie

 • Weinig sociale contacten: eenzaamheid.
 • Geen zinvolle dagbesteding: eenzaamheid, uitgesloten voelen, zinloosheid.

Bekijk ook de website zorgleefplanwijzer. Hier vind je meer voorbeelden van vragen op de vier domeinen, ook op het gebied van risicosignalering.

Hieronder vind je de opdrachten bij dit onderwerp. We zijn benieuwd naar je ervaringen met de opdrachten. We horen graag wat je ermee gedaan hebt.

Je kunt foto's, verhalen en filmpjes naar ons opsturen. Op deze plek in de kennisbundel gaan we de mogelijkheid bieden om je ervaringen te delen met andere docenten.

Via onderstaande knop kun je contact met ons opnemen.

Stuur je eigen materiaal in >

Opdracht: RisicosignaleringsApp

Open de risicosignaleringsApp en ga in gesprek met je buurman of buurvrouw. Neem de risicoscan af door middel van de App. Zou je dit in de praktijk ook kunnen gebruiken?

Download de app via de site van Zorg voor Beter.

Opdracht Risicosignaleringsapp

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail