Kennisbundel Risicosignalering

Vilans

Vooraf

In de inleiding geven we aan wat het belang is van risicosignalering, voor wie de kennisbundel bedoeld is, wat aan bod komt en hoe de kennisbundel zich verhoudt tot de kwalificatiedossiers.

Ieder mens loopt risico’s, elke dag opnieuw. Risico’s horen bij het leven. Dat verandert niet als we afhankelijk worden van langdurige zorg. Wat wel verandert, is de manier waarop we met deze risico’s omgaan. Hoe afhankelijker de cliënt, hoe meer die verantwoordelijkheid bij de zorgorganisatie komt te liggen. Zij hebben de taak risico’s te signaleren en samen met de cliënt of zijn vertegenwoordiger op tijd actie te ondernemen. Risicosignalering is dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van goede zorg.

Waarom deze kennisbundel?

Om risico’s te signaleren en op te volgen, hebben zorgmedewerkers specifieke kennis en vaardigheden nodig. Over veel voorkomende ziektes, aandoeningen en beperkingen. Over de gevolgen daarvan voor de cliënt. Over passende interventies en adviezen. Over de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Daarvoor moeten zij goed kunnen observeren, afwegingen kunnen maken tussen wat professioneel wenselijk is en wat aansluit op het leven van de cliënt en beschikken over gespreksvaardigheden om op de juiste manier te communiceren met de cliënt, met zijn naasten en met andere zorgprofessionals. Zo dragen ze bij aan veilige en betrouwbare zorg.

Wat vind je in deze kennisbundel?

In deze kennisbundel vind je actuele en betrouwbare informatie over risicosignalering. De kennisbundel is ontstaan in samenwerking met docenten, experts en cliënten. We besteden aandacht aan het belang van risicosignalering als vanzelfsprekend onderdeel van goede zorg en de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is risicosignalering?
  • Hoe zet je risicosignalering in? 
  • Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?
  • Hoe verwerk je risicosignalering in het zorgleefplan?
  • Welke instrumenten kun je gebruiken?

Verder vind je in deze kennisbundel een stappenplan en een aantal handige hulpmiddelen en verwijzingen. We gaan beknopt in op een aantal veelvoorkomende risico’s.

Voor wie?

Deze kennisbundel is bedoeld voor docenten van opleidingen in de zorg, zoals:

  • verzorgende (IG), mbo-Verpleegkundige 
  • medewerker maatschappelijke zorg
  • persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

De bundel is ook geschikt voor bijscholingsactiviteiten.

Voor de leesbaarheid spreken we steeds over ‘hij’ als we het hebben over de zorgmedewerkers of de cliënt.

Koppeling met de  kwalificatiedossiers

Deze kennisbundel heeft op een aantal onderdelen een relatie met de kwalificatiedossiers. Op die onderdelen kun je de informatie koppelen aan de kerntaken en werkprocessen. Het gaat om:

Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige

B1-K1-W2: Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen
B1-K1-W4: Biedt persoonlijke verzorging en monitort welbevinden
B1-K1-W5 = Voert verpleegtechnische handelingen uit
B1-K1-W6 = Begeleidt een zorgvrager
B1-K1-W8: Reageert op onvoorziene en crisissituaties
P1-K1-W1 = ziekenhuis, Biedt zorg en begeleiding rond onderzoek en behandeling
P2-K1-W1: Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid

Kwalificatiedossier Verzorgende-IG

B1-K1-W2: Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
B1-K1-W4: Biedt persoonlijke verzorging
B1-K1-W5 = Voert verpleegtechnische handelingen uit
B1-K1-W6 = Begeleidt een zorgvrager
B1-K1-W8: Reageert op onvoorziene en crisissituaties
P1-K1-W1: Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid

Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg

B1-K1-W2: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
B1-K1-W5: Reageert op onvoorziene en crisissituaties
P3-K1-W5 = Voert verpleegtechnische handelingen uit
P5-K1-W5 = Ondersteunt en begeleidt de cliënt bij de opvoeding

In samenwerking met:

V&VN en SBB hebben de bundel getoetst op respectievelijk herkenbaarheid voor het vak en kwalificatiedossiers. 

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail