Kennisbundel Risicosignalering

Vilans

Ken de risico's

Een overzicht van veelvoorkomende risico’s.

Waar moet je op letten?

Cliënten in de langdurende zorg zijn vaak kwetsbaar en lopen daardoor extra risico’s. Het is van belang veelvoorkomende risico’s te kennen en te weten waar je op moet letten. We noemen de belangrijkste risicogebieden.

Incontinentie

De kans op incontinentie - onvrijwillig verlies van urine of ontlasting - neemt toe naarmate iemand ouder is, meer ziektebeelden heeft en zorgafhankelijker wordt. Vrouwen zijn vaker incontinent dan mannen. Verschillende factoren kunnen het risico op incontinentie vergroten, zoals overgewicht, ziektes als diabetes mellitus, CVA, Parkinson, COPD of delier, visuele beperkingen en leefstijl. Van koffie is bijvoorbeeld bewezen dat het een negatieve invloed heeft.

Bekijk ook het thema continentie op de website van Zorg voor Beter.

Vallen

Een val van een cliënt heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker.

Bekijk ook het thema valpreventie op de website van Zorg voor Beter.

Depressie

Depressie komt bij ouderen in verpleeg-, verzorgingshuizen en in algemene ziekenhuizen, vaker voor dan bij de rest van de bevolking. Alle reden dus voor goede zorg aan de depressieve cliënt en op tijd signaleren, diagnosticeren en behandelen.

Bekijk ook het thema depressie op de website van Zorg voor Beter.

Voeding

Het belang van aandacht voor (goede) voeding wordt vaak onderschat in de zorgverlening. Veel voorkomende problemen zijn ondervoeding, uitdroging, slikproblemen, verslikken en overgewicht.

Bekijk ook het thema eten en drinken op de website van Zorg voor Beter.

 

Huidletsel

Huidletsel is een verzamelnaam voor diverse vormen van huidbeschadiging, zoals decubitus (doorligwonden), smetten, letsel door incontinentie en skin tears (losgescheurde huid). Huidletsel veroorzaakt veel leed en vraagt veel zorg. Daarom is preventie en snel signaleren heel belangrijk.

Bekijk ook het thema huidletsel op de website van Zorg voor Beter.

Medicatieproblemen

Elke jaar worden in Nederland 41.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen door de gevolgen van verkeerd medicijngebruik. Ouderen zijn een extra kwetsbare groep. Verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg kunnen nog veel verbeteren aan de medicatieveiligheid. De Veilige Principes beschrijven precies wie waar verantwoordelijk voor is bij het beheren, uitdelen en toedienen van medicijnen.

Bekijk ook het thema medicatieveiligheid op de website van Zorg voor Beter.

Mentaal welbevinden

Zorg voor welbevinden - of goed in je vel zitten - is voor iedereen belangrijk en heeft een positieve invloed op de lichamelijke gezondheid. Ouderen met een slechtere fysieke gezondheid ervaren minder welbevinden dan gezonde ouderen. Andersom geldt dat ouderen die zich mentaal goed voelen, vaak ook fysiek gezonder zijn.

Bekijk ook het thema mentaal welbevinden op de website van Zorg voor Beter.

Mondzorg

Volgens de definitie omvat mondverzorging 'de dagelijkse handelingen om de mond gezond te houden', zoals poetsen van het gebit en tandvlees met tandpasta en het reinigen van de mondholte. Mondzorg in de langdurige zorg is breder en omvat ook voorkomen van problemen (preventie), vaststellen wat er aan de hand is (diagnostiek) en behandeling.

Bekijk ook het thema mondzorg ouderen op de website van Zorg voor Beter.

Probleemgedrag

Een ander woord voor probleemgedrag is onbegrepen gedrag. Elk gedrag van een cliënt dat voor hemzelf of zijn omgeving niet hanteerbaar  is valt hieronder. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt en de mensen om hem of haar heen. Bij probleemgedrag denk je al snel aan fysieke of verbale agressie. Maar ook ander gedrag kan ‘problematisch’ zijn, zoals weglopen, aanhoudend roepen, teruggetrokken gedrag, overmatig drinken of zelfverwonding.

Bekijk ook het thema probleemgedrag op de website van Zorg voor Beter.

Dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Er zijn meer dan zestig aandoeningen die dementie kunnen veroorzaken.

Bekijk ook het thema dementie op de website van Zorg voor Beter.

Vrijheidsbeperking

Vrijheidsbeperking gaat over alle maatregelen die cliënten in hun vrijheid beperken. Dit is meer dan alleen de Zweedse band. Vrijheidsbeperking gaat ook over bedhekken, een rolstoel op de rem, afgesloten deuren of vaste bezoektijden.  Vrijheidsbeperking is een risico maar het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen brengt zelf ook weer extra risico’s met zich mee. Het vergroot bijvoorbeeld de kans op onrust, incontinentie en spierafname. Bij ondeskundige inzet kunnen de gevolgen van vrijheidsbeperking zelfs fatale gevolgen hebben.

Bekijk ook het thema vrijheidsbeperking op de website van Zorg voor Beter.

Hieronder vind je de opdrachten bij dit onderwerp. We zijn benieuwd naar je ervaringen met de opdrachten. We horen graag wat je ermee gedaan hebt.

Je kunt foto's, verhalen en filmpjes naar ons opsturen. Op deze plek in de kennisbundel gaan we de mogelijkheid bieden om je ervaringen te delen met andere docenten.

Via onderstaande knop kun je contact met ons opnemen.


 

Stuur je eigen materiaal in >

Opdracht: Incontinentie

Deze korte quiz over incontinentie geeft studenten inzicht in risico’s die samenhangen met incontinentie.
Download de opdracht over incontinentie

Opdracht over incontinentie

Opdracht: Vallen

Deze gespreksopdracht helpt studenten om meer inzicht te krijgen en met elkaar te leren over de risico’s die samenhangen met vallen.
Download de opdracht over vallen

Opdracht over Vallen

Opdracht: Depressie

Deze observatie- en gespreksopdracht omvat een filmpje en vragen. Deze opdracht helpt studenten om, met elkaar, meer inzicht te krijgen in de signalen van een depressie.
Download de opdracht over depressie

Opdracht over depressie

Opdracht: Ondervoeding

Deze opdracht omvat twee filmpjes en vragen. De opdracht geeft studenten inzicht in factoren die een rol spelen bij ondervoeding en overgewicht. Er wordt aandacht besteed aan symptomen en samenhang met andere risico’s.
Download de opdracht over ondervoeding

Opdracht over ondervoeding

Opdracht: Huidletsel

Deze opdracht omvat een filmpje en een vragenlijst. De opdracht geeft studenten kennis en inzicht in de verschillende soorten huidletsel en de plekken op het lichaam waar je deze kan verwachten.
Download de opdracht over huidletsel

Opdracht over huidletsel

Opdracht: Medicatiefouten

Deze opdracht omvat vragen en een filmpje. De opdracht geeft studenten kennis en inzicht in de factoren die samenhangen met medicatiefouten.
Download de opdracht over medicatiefouten

Opdracht over medicatiefouten

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail