Kennisbundel Risicosignalering

Vilans

Wat is risicosignalering?

Wat verstaan we onder risicosignalering en wie zijn daar bij betrokken?

Hoe eerder, hoe beter

Risicosignalering is een vorm van preventie. Je probeert een probleem te voorkomen of verergering van een probleem tegen te gaan. Hoe eerder je dat doet, hoe beter. Denk bijvoorbeeld aan het risico op vallen bij mensen die slecht ter been zijn, doorligwonden bij bedlegerige mensen of ondervoeding bij mensen met dementie. Als daar niets aan gedaan wordt, leidt dat al snel tot problemen. Daarom is het belangrijk om risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Vervolgens moet je actie ondernemen. Je zet de juiste interventies in om te voorkomen dat een probleem optreedt of verergert. Dit noemen we 'opvolgen'.

Veilige zorg

Zorgorganisaties voeren, vanuit de professionele standaard, risicosignalering uit voor huidletsel, ondervoeding/overgewicht, vallen, medicatiegebruik, depressie en incontinentie. Maar goede risicosignalering is natuurlijk vooral van belang omdat het bijdraagt aan goede en veilige zorg. Daarom gaat deze kennisbundel over risicosignalering in de brede zin van het woord. Risicosignalering is een manier van werken en een wezenlijk onderdeel van het zorgproces.
Het vraagt om:

  • kennis van ziektebeelden, symptomen, aandoeningen, medicatie en risico’s die daarbij horen 
  • observatievaardigheden
  • kennis van interventies
  • communicatieve vaardigheden
  • gestructureerd werken (methodisch en planmatig)

Wie doet wat?

Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol bij risicosignalering. Maar ook helpenden, huishoudelijke hulp en mantelzorgers kennen de cliënten goed en kunnen een 'niet-pluisgevoel' hebben. Dat is vaak de eerste stap om verder te zoeken. Het is dus belangrijk dat zij zich vrij voelen dat gevoel te delen, bijvoorbeeld met de zorgcoördinator of eerstverantwoordelijk verpleegkundige van de cliënt. Het bepalen en inzetten van de juiste acties (opvolging) vergt in veel gevallen verpleegkundige of verzorgende deskundigheid en zal vaak door een verzorgende of verpleegkundige worden gedaan. De uitvoering van de acties is vervolgens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team en anderen die betrokken zijn in de zorg. Denk ook aan mantelzorgers en familie. Beschrijf daarom ook de acties die je hebt vastgesteld in het zorgplan.

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail