Samenwerking Dementie op jonge leeftijd

Vilans

Samenwerking Dementie op jonge leeftijd

Deze kennisbundel biedt zorgprofessionals informatie, tips en materialen om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten in de regio te organiseren.