Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

Vilans

Vooraf

De wijkverpleegkundige is terug van weggeweest en profileert zich als de verbindende schakel in de buurt tussen Ziekte en Zorg (ZZ), Gezondheid en Gedrag (GG) en Mens en Maatschappij (MM). Hij of zij werkt samen met de huisarts en het ziekenhuis, maar kent ook het netwerk van zorg en welzijn in de wijk.
Een nieuwe invulling van haar rol in het kader van de transitie vraagt om nieuwe kennis en voorbeelden, maar ook om het benutten van kennis die er al is. Deze inspiratiebundel biedt inspiratie, inhoudelijke ondersteuning en handvatten op vier voor de transitie relevante thema’s. Het doel hiervan is om wijkverpleegkundigen te steunen hun positie met trots in te nemen.

Wat vind je in deze inspiratiebundel?

De wijkverpleegkundige heeft een brede kijk op wat er speelt bij een persoon, een gezin of in een wijk. De focus van de wijkverpleegkundige is dus breed. Niet alleen biedt zij verpleegkundige zorg, maar ook heeft zij een signalerende en preventieve functie voor personen, gezinnen en wijken. De verschuiving van geïndiceerde, individuele zorg naar een brede wijkgerichte aanpak en kijk op gezondheid vraagt om nieuwe en specifieke kennis.

Veel verschillende taken die vragen om specifieke kennis. Uit onderzoek van Vilans (onderzoek  Zielman, E.) en van het Nivel (Putter, I. de et.al. (2014): Kennissynthese De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen) blijkt dat wijkverpleegkundigen vooral behoefte hebben aan ondersteuning, kennis en hulpmiddelen op het terrein van:

  • collectieve preventie,
  • ondersteunen van zelfmanagement,
  • wijkgericht werken en
  • samenwerken met andere partijen.

Deze kennisbundel voorziet in deze behoefte en is met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Daarnaast willen we vooral inspireren en de wijkverpleegkundigen prikkelen om zelf aan de slag te gaan. We bieden de kennis daarom aan in een aantrekkelijk jasje met veel ruimte voor tools en voorbeelden uit de praktijk. Er is een uitgebreide bronvermelding per hoofdstuk (pdf).

Leeswijzer

Deze inspiratiebundel kun je lezen naar eigen keus op elk moment van de dag.
Je kan je alles lezen in één keer lezen of ad random uitkiezen welk onderwerp je het meeste aanspreekt.
En ook of je vooral wilt lezen, of juist een filmpje wilt zien of onderaan de pagina’s direct naar de praktische tools wil gaan.

In samenwerking met:

Harmen Jonker, medewerker kennispleinen, Vilans
Jennie Mast, adviseur kwaliteit, Vilans
Inge Redeker, adviseur lokaal organiseren, Vilans
Monica Riewald, adviseur persoonsgerichte zorg, Vilans
Huub Sibbing, adviseur bestuur Maatschappij & Gezondheid, V&VN
Elsbeth Zielman, jr. adviseur kwaliteit, Vilans

Fotografie (o.a.)

Bert de Jong
Eveline Renaud
Sjef Prins

Productie

Joyce van Dam, Vilans
Monique Dikhooff, Vilans
Syta Fokkema, Vilans
Pauline van Tienhoven, Vilans

Contact

Vilans
Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht
030 789 23 00
www.vilans.nl
info@vilans.nl

Logo Vilans

     Logo V en VN

Disclaimer

Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie in deze uitgave onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. Vilans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Deze uitgave mag zonder toestemming van Vilans voor niet-commercieel gebruik worden gedownload en verveelvoudigd. Delen uit deze tekst mogen worden overgenomen met bronvermelding. Voorts alle rechten voorbehouden.

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail