Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

Vilans

Koers op je eigen moreel kompas!

Zelf keuzes maken

Organisaties geven hun professionals geen vast omlijnde opdrachten mee. De professional wordt geacht zelf keuzes te maken; welke burger help je wel/niet, wie help je als eerste, wie zet je op spoor van een andere professional?

Nieuw Kompas ontwikkelen

Er is veel kennis en hulpmiddelen beschikbaar. Uiteindelijk beslist de wijkverpleegkundige zelf en willen we met elkaar een nieuw kompas ontwikkelen dat bruikbaar is binnen de huidige werkwijze, maar ook houvast biedt voor nieuwe ontwikkelingen in het vak en in de wijk.

Bij wijkgericht werken zijn veel verschillende professionals betrokken die met elkaar werken aan ingewikkelde vraagstukken. Wat doe je aan het probleem eenzaamheid in een wijk of plaats? De wijkverpleegkundige is één van deze professionals wat wordt/is hun nieuwe rol en welke eigenschappen heb je daarvoor nodig?

Nieuwe rol wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige kan veel leren van de sociale welzijnsprofessional.  Die kan een inspiratiebron zijn om meer outreachend te werken. Inspiratie hierover is te vinden in het document ‘welzijn nieuwe stijl’, waarin de nieuwe manier van werken binnen zorg en welzijn is beschreven.

Eigenschappen van de nieuwe professional:

 • de vragende professional
 • de actieve - er op uittrekkende -professional
 • de bevlogen professional
 • de ondernemende professional
 • de autonome professional
 • de effectieve professional
 • de reflecterende professional

De wijkverpleegkundige kan elementen hiervan toepassen in het eigen werk. Veel van deze elementen komen ook terug in de CANMEDS rollen van de wijkverpleegkundige.

Hoe ziet die nieuwe sociale professional er dan uit?

 • Is zichtbaar aanwezig in de buurt en legt contacten.
 • Verheldert vragen en behoeften.
 • Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak.
 • Stuurt aan op betrokkenheid en participatie.
 • Werkt samen en versterkt netwerken.
 • Benut professionele ruimte en is ondernemend.
 • Beweegt zich in uiteenlopende systemen.
 • Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen.
 • Versterkt eigen kracht en zelfregie.
 • Stimuleert verantwoordelijk gedrag.

Dilemma's

Dilemma’s die spelen in zorg en welzijn in het algemeen, zijn ook herkenbaar voor de wijkverpleegkundige. De volgende issues spelen in welzijn nieuwe stijl, maar ook bij de wijkverpleegkundige nieuwe stijl:

 • Antwoord vinden op de vraag wanneer erop af en wanneer niet?
 • Balanceren tussen regie overnemen en regie versterken.
 • Contact maken: nabij blijven en persoonlijk contact opbouwen en eigen kracht aanboren en cliënten weer loslaten.
 • Zoeken naar de balans tussen individu en collectief (presentie binnen de sociale context).
 • Evenwicht zoeken tussen creatieve en onorthodoxe oplossingen aan de ene kant en regels, protocollen en productresultaten aan de andere kant.
 • Balanceren tussen generalisme en specialisme.

Moreel kompas

Wat zijn jouw keuzes in bepaalde situaties? Hoe eerlijk ben je over je motieven? Welke dilemma’s signaleer je in je dagelijkse werk? De keuzes die je maakt maak je op grond van je eigen opvoeding, culturele waarden en scholing, maar ook je zelfkennis en ervaring. Daarnaast gelden er regels en kaders vanuit de organisatie waarvoor je werkt. En tot slot wordt de organisatie van de zorg gestuurd door het overheidsbeleid waarin ook waarden en normen meespelen.
De beroepscode voor verpleegkundigen biedt hiervoor enig houvast. We verwijzen hiervoor naar het volledige document op de website van V&VN.

Als inspiratie en als afsluiting voor dit document citeren we hier artikel 1 uit deze code:


"Als verpleegkundige/verzorgende oefen ik het beroep uit met het oog op het welzijn en de gezondheid van de zorgvrager. Dat betekent onder andere dat ik

 • handel als professional vanuit de beroepswaarden en -normen
 • mij bewust ben van een mogelijk verschil tussen de beroepswaarden en -normen, mijn eigen waarden en normen en de waarden en normen van de zorgvrager en zijn of haar omgeving en de waarden en normen van andere professionals en dat ik mij hierin professioneel - dat wil zeggen verantwoordelijk, accuraat en doelgericht en gebruik makend van mijn vakkennis en mijn gezonde verstand - opstel
 • bij verschillende opvattingen zoek naar een oplossing en mij hierin professioneel opstel."

Bron: Outreachende sociaal werker (uit Lerende sociale professionals, Wmo werkplaatsen, 2015).

Aan de slag!

Toon dus ook als wijkverpleegkundige lef en ondernemingsvermogen, maak je eigen afwegingen, ontwikkel een goed moreel kompas en koers daarop! Reflecteer op je acties en leer hiervan voor volgende situaties. Doe dit het liefst niet alleen maar samen met collega’s. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Meer weten over 'welzijn nieuwe stijl'?

 • Ondersteuning (uit Samenwerken in de wijk, Movisie en Leaflets SWW Sociaal werk in de wijk, Movisie
 • Movisie heeft Wmo competenties beschreven en uitgewerkt.

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail

Sluit pop-up

Zelf keuzes maken

Organisaties geven hun professionals geen vast omlijnde opdrachten mee. De professional wordt geacht zelf keuzes te maken; welke burger help je wel/niet, wie help je als eerste, wie zet je op spoor van een andere professional?

Sluit pop-up

Nieuw Kompas ontwikkelen

Er is veel kennis en hulpmiddelen beschikbaar. Uiteindelijk beslist de wijkverpleegkundige zelf en willen we met elkaar een nieuw kompas ontwikkelen dat bruikbaar is binnen de huidige werkwijze, maar ook houvast biedt voor nieuwe ontwikkelingen in het vak en in de wijk.