Kennisbundel Zorgleefplan

Vilans

Vooraf

De verpleegkundige heeft een belangrijke rol bij het tot stand komen van zorgplannen. Door middel van klinisch redeneren en de systematische stappen van het verpleegkundig proces komt zij tot een zorgplan dat ten grondslag ligt aan de zorgverlening. Daarbij staan de wensen en zorgbehoeften van de cliënt centraal.

Waarom deze kennisbundel

Uit verschillende rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg komt naar voren dat in instellingen in de langdurige ouderenzorg (thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen) de zorgplannen niet systematisch worden gebruikt en dat de accuraatheid onvoldoende is. Uit een rapport van 2016 komt naar voren dat met name de samenhang tussen de inventarisatie van de zorgbehoeften van de cliënt, de zorgdoelen en de uitvoering van de zorg verbetering behoeft. Deze kennisbundel beoogt inzichtelijk te maken in welke context het hebben van een goed zorgplan zich afspeelt. Daarnaast beoogt de kennisbundel een handvat te zijn om te komen tot een accuraat zorgplan, ook wel zorgleefplan genoemd, in de ouderenzorg. Daarbij is aandacht voor actuele ontwikkelingen zoals; persoonsgerichte zorg, familiezorg, relevante wet- en regelgeving en het daadwerkelijk maken van een zorgplan.

Gebruik kennisbundel

De kennisbundel is geschreven voor zowel hbo- als mbo-verpleegkundigen, in opleiding of al werkzaam. De toenemende complexiteit van de ouderenzorg en de aandacht voor de kwaliteit van de ouderenzorg benadrukken de sleutelrol die is weggelegd voor verpleegkundigen in de ouderenzorg. Ook docenten van deze opleidingen of (praktijk) begeleiders in de ouderenzorg kunnen gebruik maken van de kennisbundel voor (bij)scholingsactiviteiten. Het is goed mogelijk onderdelen van de kennisbundel te gebruiken.

Deze bundel is met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Daarnaast willen we vooral inspireren en de zorgprofessionals prikkelen om zelf aan de slag te gaan. We bieden de kennis daarom aan in een aantrekkelijk jasje met veel ruimte voor verhalen uit de praktijk, opdrachten en tips voor het gebruik van het materiaal in de les en verwijzingen naar relevante documentatie, links en (meet)instrumenten. Er is een uitgebreide bronvermelding per hoofdstuk (pdf).

Ontwikkeling kennisbundel

Alle tips en feedback ter verbetering van de Kennisbundel Zorgleefplan zijn welkom! Deze kennisbundel is ontwikkeld door:
Astrid Tuinman - Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Verpleegkunde
Wolter Paans - Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek

Met dank aan de bijdragen van:
Marie-Louise Luttik - Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek
Nynke Horlings - TSN Thuiszorg
Mariska Bouma - ZINN Zorg
Evelyn Finnema - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Talmalectoraat wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd
Marthe Vallinga - ZuidOostZorg

Daarbij is gebruik gemaakt van eerder ontwikkeld materiaal van:
Vilans
Trimbos Instituut
ZonMw
V&VN
SBB

Logo Vilans

     Logo van de Hanzehogeschool

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail